Rel-igie

Mijn schriftelijk pleidooi van vorig jaar krijgt een ludiek vervolg. Waar ik letterlijk pleitte voor minder – en niet méér – verzuild gedrag, wist de seculiere initiatiefnemer mij te vertellen dat zij hiermee hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk: het ridicule, of in ieder geval het schijnheilige, van de originele advertentie aan willen stippen. Het blijft wachten op een coming out voor de flying spaghetti monster.

Opgewaaid stof?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *