Death by fungicide

talk about having an off day
Talk about having an off day.

Stumble upon Sunday. This reminded me of a fascinatingly morbid BBC (earth?) series. A fungus that takes over control of an insect brain, directs it towards an area optimally humid for fungal growth, lets the zombified critter bite down into a leaf to anchor it in place, then finally kills and devours it. How on earth does this work? How does something like this evolve? In any case: it makes for great pictures, as Alex Wild shows.

That time when there was too much magic in your mushroom

The Only Show in Town.

In het licht van mijn overstap naar de wetenschap, besloot ik dat het tijd was voor een populair wetenschappelijk boek van een wetenschapper die erg op mijn bewondering kan rekenen: Richard Dawkins. Dawkins is een van de weinige wetenschappers die zich tot het selecte clubje van bij-het-brede-publiek-bekende-geleerden kan rekenen.

Uiteraard.

Deze Britse evolutiebioloog hield tot 2008 in Oxford dan ook de Charles Simonyi Professorsstoel ter bevordering van het begrip van de wetenschap bij het brede publiek. Duidelijk dus dat hij daar in ieder geval wist wat hem te doen stond. Of je hem nou hoort spreken, of één van zijn vele boeken leest, deze man weet helder, boeiend en met een prachtig brits gevoel voor humor de essentie van een bepaalde theorie te verduidelijken.

Continue reading “The Only Show in Town.”